Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 554/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-09-30

III Cz 1694/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 11 maja 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wydruk komputerowy aktualnych informacji, aktualna informacja o podmiotach, moc dokumentów, podmiot wpisany do rejestru, centralna informacja, krajowy rejestr sądowy, odpis aktualny z rejestru, identyfikator, umocowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie rejestrowe
 • Ważne frazy
  • hajduk, wydruk komputerowy aktualnych informacji, aktualna informacja o podmiotach, moc dokumentów, podmiot wpisany do rejestru, centralna informacja, krajowy rejestr sądowy, moc dokumentów urzędowych, zgodność z oryginałem, dołączenie pełnomocnictwa, pełnomocnik powodów, uchylenie i zasądzenie kosztów, informacja z rejestru, wykazanie umocowania, odpis aktualny z rejestru, rygor umorzenia, identyfikator, udzielać informacji, rejestr przedsiębiorstw, umocowanie
Zobacz»

III Ca 136/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

centralna informacja krajowego rejestru, informacja krajowego rejestru sądowego, umocowanie, podmiot wpisany do rejestru, odpis aktualny, wydruk komputerowy aktualnych informacji, aktualna informacja o podmiotach
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 297, poz. 1760)
   3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769)
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie rejestrowe
 • Ważne frazy
  • wykazanie umocowania, ostatni wpis, data ostatnia, centralna informacja krajowego rejestru, informacja krajowego rejestru sądowego, data sporządzenia dokumentu, umocowanie, podmiot wpisany do rejestru, odpis z rejestru przedsiębiorców, odpis aktualny, osoba uprawniona do reprezentacji, dokument pełnomocnictwa, sprawa ustrojów, ustrój i organizacja, tryb i sposób udzielania, wydruk komputerowy aktualnych informacji, aktualna informacja o podmiotach, organizacja centralna, działanie w imię, pełnomocnictwo procesowe
Zobacz»

II Cz 355/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 20 maja 2013

Data publikacji: 26 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

centralna informacja, krajowy rejestr sądowy, wydruk komputerowy aktualnych informacji, aktualna informacja o podmiotach, klauzula wykonalności, ustawa o krajowym rejestrze, moc dokumentów, wnioskodawca, podmiot wpisany do rejestru, forma graficzna, odpis aktualny z rejestru, identyfikator
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   2. Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 851)
   3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 297, poz. 1760)
   4. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769)
 • Ważne frazy
  • centralna informacja, krajowy rejestr sądowy, informacja z rejestru, wydruk komputerowy aktualnych informacji, aktualna informacja o podmiotach, klauzula wykonalności, ustawa o krajowym rejestrze, moc dokumentów, przejęcie całego majątku, wnioskodawca, podmiot wpisany do rejestru, adres strony internetowej, forma graficzna, odpis aktualny z rejestru, identyfikator, siedziba, wyciąg, nowy wierzyciel, moc dokumentów urzędowych, udzielanie informacji
Zobacz»

III Cz 1705/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 grudnia 2014

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umocowanie, informacja o podmiocie, podmiot wpisany do rejestru, krajowy rejestr sądowy, odpis aktualny z rejestru, wydruk komputerowy aktualnych informacji
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 297, poz. 1760)
   3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769)
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie rejestrowe
 • Ważne frazy
  • wykazanie umocowania, osoba uprawniona do reprezentacji, ostatni wpis, odpis z rejestru przedsiębiorców, data sporządzenia dokumentu, umocowanie, informacja o podmiocie, podmiot wpisany do rejestru, krajowy rejestr sądowy, uwierzytelniony odpis, odpis aktualny z rejestru, złożenie oryginału, data ostatnia, dokument pełnomocnictwa, reprezentacja spółki, deklaratoryjny charakter wpisu, sprawa ustrojów, wydruk komputerowy aktualnych informacji, ustrój i organizacja, tryb i sposób udzielania
Zobacz»

XV C 582/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

krajowy rejestr sądowy, ustawa o krajowym rejestrze, centralna informacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie rejestrowe
 • Ważne frazy
  • krajowy rejestr sądowy, ustawa o krajowym rejestrze, rejonowy gdańsk, północ, zawezwanie do próby ugodowej, zlikwidowana spółka, fotokopia, akta rejestrowe, nabyte mienie, wykreślenie spółki, wniosek o zawezwanie, starosta powiatu, paleta, skarb państwa, wierzyciel, centralna informacja, rejestr zastawów, wykreślenie podmiotu, wydział gospodarczy krajowego rejestru, przeprowadzanie postępowania likwidacyjnego
Zobacz»

I ACz 2010/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 18 listopada 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zaskarżone zarządzenie, zwrot wniosku, krajowy rejestr sądowy, odpis, wnioskodawca, brak formalny wniosku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie rejestrowe
 • Ważne frazy
  • pełny wypis, zaskarżone zarządzenie, zwrot wniosku, wypis z krajowego rejestru, krajowy rejestr sądowy, wniosek o pomoc prawną, odpis, zwolnienie od kosztów sądowych, odpis pełny, wnioskodawca, upadłość likwidacyjna, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, zwrot wniosku o zwolnienie, rygor zwrotu wniosku, odpis z rejestru, przewodniczący składu sądu, brak formalny wniosku, sporządzenie i wniesienie, aktualny odpis, ustrój i organizacja
Zobacz»

VIII Gz 48/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ustawa o krajowym rejestrze, krajowy rejestr sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie rejestrowe
 • Ważne frazy
  • ustawa o krajowym rejestrze, krajowy rejestr sądowy, rejestr handlowy, wprowadzające ustawy, następcza utrata zdolności sądowej, rejestr przedsiębiorców, wpis do krajowego rejestru, przepis obowiązujący przed dniem, zmieniająca ustawa, postanowienie referendarza sądowego, brak zdolności sądowej, wnioskodawca na postanowienie, wykreślenie z rejestru, ustawa z dniem, udział w majątku spółki, kwestia spółki, wykreślenie podmiotu, prawa mienia, postanowienie sądu rejonowego, nabyte mienie
Zobacz»

XXIII Gz 1254/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2018

Data publikacji: 23 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

postępowanie rejestrowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawa o krajowym rejestrze, rejestr dłużników niewypłacalnych, krajowy rejestr sądowy, ustawą postanowień, przedmiotu wpisu, warszawa w warszawie, sprawa o wpis, uzasadnienie projektu, nowy wpis, zmiana ustawy, ustawa z dniem, zaskarżenie, sprawa z urzędu, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, postanowienie referendarza sądowego, postanowienie w przedmiocie, druk, wpis do rejestru, doręczenie, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

VIII Gz 238/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 października 2016

Data publikacji: 7 października 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ustawa o krajowym rejestrze, krajowy rejestr sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie rejestrowe
 • Ważne frazy
  • ustawa o krajowym rejestrze, krajowy rejestr sądowy, funkcja członka zarządu, sprawa w instancji, posiedzenie niejawne sądu, damy powodu, górnik, cała kwota należna, orzeczenie o umorzeniu, oczywiście niewłaściwe postępowanie, pozwana funkcja, wpis w rejestrze, obowiązek poniesienia kosztów sądowych, zarząd spółki, domniemanie prawdziwości, zażalenie, sytuacja życiowa i stan, koszt połączony z prowadzeniem, wyrok w procesach, przykład sytuacji
Zobacz»

VIII Ga 346/18

postanowienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 14 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ustawa o krajowym rejestrze, krajowy rejestr sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie rejestrowe
 • Ważne frazy
  • ustawa o krajowym rejestrze, zmiana wpisu w rejestrze, wpis w rejestrze przedsiębiorców, krajowy rejestr sądowy, sprawa z urzędu, rejestr przedsiębiorców krajowego rejestru, wykreślenie z rejestru, postanowienie sądu rejonowego szczecin, sprawozdawca, centrum, tryba, październik, udział, usta, skutek apelacji, rozprawa, marzec, protokolant, wydział, skład
Zobacz»

V ACa 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2016

Data publikacji: 1 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

krajowy rejestr sądowy, ustawa o krajowym rejestrze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie rejestrowe
 • Ważne frazy
  • krajowy rejestr sądowy, ustawa o krajowym rejestrze, umowa poręczenia, zaufanie do wpisu, umowa kredytowa, kredytobiorca, domniemanie, kredyt, jednoosobowa reprezentacja, organ osoby prawnej, członek zarządu, prezes zarządu komplementariusza, wpis do rejestru, treść rejestru, ważność czynności prawna, dyrektywa rady, reprezentacja osób prawnych, rejestr przedsiębiorców, ochrona osoby, nieważność
Zobacz»

VIII Gz 41/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

postępowanie rejestrowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawa o krajowym rejestrze, krajowy rejestr sądowy, wniosek rejestrowy, wzmianka o złożeniu, wymagany wniosek, złożenie dokumentu, wymagany dokument, nałożenie grzywny, zażalenie na orzeczenie, ponowne wezwanie, pokrycie straty, podział zysku, zażalenie uczestnika, wpis do rejestru, wniosek o wpis, umorzenie grzywny, dniowy termin pod rygorem, złożenie sprawozdań finansowych spółki, przepis kodeksu postępowania cywilnego, wypadek bezskutecznego upływu
Zobacz»

VI ACa 2018/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 marca 2017

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

postępowanie rejestrowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • krajowy rejestr sądowy, ustawa o krajowym rejestrze, prokura, istnienie interesu prawnego, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, interes prawny w żądaniu, stosunek prawny, prezes zarządów, rejestr przedsiębiorców, właściciel udziału, umowa zbycia udziałów, złożenie wniosku o wpis, pozwany, legitymacja, ustalenie nieistnienia uchwały, powodu interesów, okręgowy interes prawny, reprezentacja dłużników, ustalenie nieważności umowy zbycia, umowa sprzedaży udziału
Zobacz»

XIII Ga 1288/16

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 stycznia 2017

Data publikacji: 14 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

postępowanie rejestrowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • siedziba w miejscowości, ustawa o krajowym rejestrze, krajowy rejestr sądowy, apelacja wnioskodawcy od postanowienia, wnioskodawca od postanowienia sądu, śródmieście w łodzi, spółka komandytowa, spółka jawna, rejestr przedsiębiorców, sprawozdawca, wydział gospodarczy, postanowienie sądu rejonowego, sygnatura, sprawa z wnioskiem, wnioskodawca, tryba, styczeń, udział, usta, skutek apelacji
Zobacz»

XXIII Ga 1720/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 marca 2017

Data publikacji: 19 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

postępowanie rejestrowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnictwo, krajowy rejestr sądowy, postępowanie rejestrowe, wniosek o wpis, wnioskodawca, warszawa w warszawie, wykonywanie kompetencji, nierozpoznanie istoty sprawy, uzupełnienie wniosków, ustawa o krajowym rejestrze, odpowiednie postępowanie dowodowe, podpis elektroniczny, zgodność z oryginałem dokumentu, wpis w krajowym rejestrze, brak wniosków, zaskarżone postanowienie, postępowanie egzekucyjne w administracji, tytuł wykonawczy, zmiana wpisu, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych
Zobacz»

XIII Ga 734/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 stycznia 2017

Data publikacji: 31 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

postępowanie rejestrowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • krajowy rejestr sądowy, ustawa o krajowym rejestrze, rejestr przedsiębiorców, podwyższenie kapitału spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, obowiązujący przepis prawa, zmiana umowy spółki, uchwała zgromadzenia wspólników, badanie przez sąd rejestrowy, właściciel udziału, objęcie udziałów, wpis w rejestrze, ważność czynności prawna, kodeks spółek handlowych, wykreślenie wpisu, zmiana wspólników, nieważna czynność prawna, wysokość kapitału zakładowego, kapitał zakładowy spółki, list wspólników
Zobacz»

XXIII Ga 1564/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 października 2013

Data publikacji: 6 marca 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

postępowanie rejestrowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustanowienie likwidatora, ustawa o krajowym rejestrze, wykreślenie podmiotu, niezgodność wpisu, krajowy rejestr sądowy, wnioskodawca przepisu, podmiot nieistniejący, rejestr handlowy, wnioskodawca, wykreślenie spółki z rejestru, nieprawomocne orzeczenie, trwające postępowanie, byt, wniesienie środków zaskarżenia, stan likwidacji, nadzwyczajny środek, podstawa postanowienia sądu, orzeczenie prawomocne, postępowanie likwidacyjne, likwidacji całych
Zobacz»

XXIII Ga 1622/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2018

Data publikacji: 3 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

postępowanie rejestrowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykreślenie z urzędu, firma uczestnika, krajowy rejestr sądowy, podstawa do wykreślenia, obowiązujący przepis prawa, nazwa firmy, wpisu niedopuszczalnego, podmiot rejestrowy, warszawa w warszawie, spółka, usta, partner handlowy, nieuczciwa konkurencja, tożsamość przedsiębiorstwa, rejestr przedsiębiorców krajowego rejestru, ochrona nazwy, ustawa o krajowym rejestrze, wykreślenie z rejestru, rzeczywisty stan rzeczy, wezwanie uczestników
Zobacz»

XXIII Gz 276/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 15 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

postępowanie rejestrowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nabyte mienie, przeprowadzanie postępowania likwidacyjnego, zobowiązanie podmiotów, wykreślenie podmiotu, prawa mienia, krajowy rejestr sądowy, warszawa w warszawie, przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, rażąca obraza, niespełnione zobowiązanie, ustalenie trybu, zażalenie w trybie, spółka zdolności, ustawa o krajowym rejestrze, stosowne ustalenie sądu, nieściągalne wierzytelności, starosta wykonujący zadania, postępowanie o rozwiązanie, podmiot wpisany do rejestru, orzeczenie o rozwiązaniu
Zobacz»

VIII Ga 346/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 listopada 2018

Data publikacji: 14 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

ustawa o krajowym rejestrze, krajowy rejestr sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie rejestrowe
 • Ważne frazy
  • ustawa o krajowym rejestrze, krajowy rejestr sądowy, udział o łącznej wartości, obowiązujący przepis prawa, uchwała, umowa spółki, wpis do rejestru, rejestr przedsiębiorców, referendarz sądowy, postępowanie rejestrowe, kompetencja sądów, wąska wykładnia, usta, prawo pierwokupu udziału, wpis w rejestrze, podstawa wpisu, uczestnik, rzeczywisty stan rzeczy, wykonanie prawa pierwokupu, badanie przez sąd rejestrowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Watemborska,  Jolanta Deniziuk
Data wytworzenia informacji: