Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2799

I C 26/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 26/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości D. K. w upadłości likwidacyjnej przeciwko P. K. i A. K. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej P. K. na rzecz powoda Syndyka Masy Upadłości D. K. w upadłości likwidacyj
Czytaj więcej»

I C 27/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2013-07-13

trafność 100%

Sygn. I C 27/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa (...) „1 (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko D. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego D. M. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 172.903,32 zł (sł
Czytaj więcej»

I C 28/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-09-01

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 28/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Cichoń Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 1 września 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda R. K. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwo
Czytaj więcej»

I C 28/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 28/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko G. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej G. W. na rzecz powoda Agencji Nieruchomości Rolnych w W. kwotę 90.681,75 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset
Czytaj więcej»

I C 31/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 31/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Marek Nadolny Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa H. S. przeciwko Towarzystwu (...) S. A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki H. S. kwotę 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tys
Czytaj więcej»

I C 32/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-10-12

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 32/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: rzewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis. Sygn. akt I C 32
Czytaj więcej»

I C 33/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-08-03

Data publikacji: 2018-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 33/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. E. (1) przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w L. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i ustalenie 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda koszt
Czytaj więcej»

I C 35/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 35/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekretarz sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) Towarzystwa (...) w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda P. K. kwotę 55.000 zł (słownie: pięćdzies
Czytaj więcej»

I C 36/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-11-20

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 36/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa W. W. przeciwko M. W. i R. W. o ustalenie ustala, że powód W. W. , urodzony dnia (...) w K. , syn R. i M. z domu C. , dla którego w Urzędzie Stanu Cywilnego w K. w dniu (...) r. sporzą
Czytaj więcej»

I C 37/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-08-02

Data publikacji: 2014-01-02

trafność 100%

Sygn. I C 37/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w (...) I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Drozd po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2013 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa I. F. przeciwko (...) w W. o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę 1 zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki I. F. kwotę 309.555 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy pięćset pięćd
Czytaj więcej»