Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2559

I C 117/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-11-27

Data publikacji: 2013-12-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Roszczenie o zwrot, mającej charakter nienależnego świadczenia, kwoty zapłaconej na poczet świadczenia z niezawartej umowy przyrzeczonej nie wchodzi w zakres stosunku wynikającego z umowy przedwstępnej, lecz jest elementem stosunku zobowiązaniowego, u podstaw, którego leży zdarzenie przewidziane w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu ( art. 405 i nast. k.c. )"
Sygn. I C 117/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa R. W. (1) przeciwko J. S. i A. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych solidarnie J. S. i A. S. na rzecz powoda R. W. (1) kwotę 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych); 2 zasądza od pozwanych solidar
Czytaj więcej»

I C 255/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 255/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. S. , W. S. (1) , K. S. , B. S. (1) i M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie i rentę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki J. S. kwotę 56.491,09 z
Czytaj więcej»

I C 57/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-07-31

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 57/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Stowarzyszenia (...) w S. przeciwko P. C. (1) , P. C. (2) , D. C. , S. W. , M. W. , Z. C. i B. C. o zapłatę 1 zasądza solidarnie od pozwanych P. C. (1) , P. C. (2) , D. C. , S. W. , M. W
Czytaj więcej»

I C 394/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2017-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 394/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: Anna Pietrusiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko S. K. (1) o zapłatę i wydanie 1. oddala powództwo; 2. zasądza od powoda M. P. na rzecz pozwanego S. K. (1) kwotę 14.400 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego; 3. nakazuje
Czytaj więcej»

I C 224/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 224/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Drozd po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. J. przeciwko J. A. , K. A. , K. P. o unieważnienie aktu notarialnego 1 oddala powództwo M. J. w stosunku do J. A. i K. P. (1) w zakresie stwierdzenia nieważności umowy sprzedaży udziałów
Czytaj więcej»

I C 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 175/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko B. T. i S. T. (1) o zapłatę w całości utrzymuje nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Słupsku w dniu 14 marca 2016 r. w postępowaniu nakazowym o sy
Czytaj więcej»

I C 177/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-08-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Na gruncie art. 471 k.c. to wierzyciela obciąża dowód niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, istnienia szkody w określonej wysokości oraz normalnego związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem przez dłużnika więzi zobowiązaniowej, a szkodą wyrządzoną wierzycielowi. Dopiero wykazanie tych trzech przesłanek aktualizuje potrzebę obrony dłużnika, który może wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności
Sygn. I C 177/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko M. J. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda D. S. na rzecz pozwanego M. J. kwotę 7.217 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrot
Czytaj więcej»

VI Ka 620/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-08-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ka 620/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Słupsku VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Robert Rzeczkowski Sędziowie: SO Dariusz Dumanowski SO Dariusz Ziniewicz Protokolant sekr.sądowy Izabela Kowalik przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Człuchowie R. W. po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku sprawy T. T. oskarżonego o czyny z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w z
Czytaj więcej»

I C 159/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: " Na gruncie art. 471 kc to wierzyciela obciąża dowód niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania istnienia szkody w określonej wysokości oraz normalnego związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem przez dłużnika więzi zobowiązaniowej, a szkodą wyrządzoną wierzycielowi. Dopiero wykazanie tych trzech przesłanek aktualizuje potrzebę obrony dłużnika, który może wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności ".
Sygn. I C 159/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. Z. (1) przeciwko M. O. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. O. na rzecz powoda P. Z. (1) kwotę 87.168,50 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 50/100) wr
Czytaj więcej»

I C 219/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 219/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: protokolant Marta Boratyńska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa T. T. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w C. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis Sygn. I C 219/16 UZASADNIENI
Czytaj więcej»