Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2631

I C 216/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-12-15

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 216/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda J. C. kwotę 53.280 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dw
Czytaj więcej»

I C 109/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2018-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 109/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko A. K. (1) i z powództwa wzajemnego A. K. (1) przeciwko M. D. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. K. (1) na rzecz powoda M. D. kwotę 102.965 zł (słownie: sto dwa tysi
Czytaj więcej»

I C 122/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-02-21

Data publikacji: 2013-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 122/12 POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Cichoń Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko J. P. o zapłatę postanawia: odmówić odrzucenia pozwu w części dotyczącej zapłaty kwoty 24.868,49 euro. Na oryginale właściwy podpis I C 122/12 UZASADNIENIE Powód J. K. w pozwie z dnia 2 lutego 2012 r., a k
Czytaj więcej»

I C 122/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Sygn. I C 122/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko J. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda J. K. na rzecz pozwanego J. P. kwotę 17.035 zł ( siedemnaście tysięcy trzydzieści pięć złotych) t
Czytaj więcej»

I C 201/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 201/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Cichoń Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powódki K. K. kwotę 133.000 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych) wraz z ustawowymi ods
Czytaj więcej»

I C 20/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 20/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy (...) w S. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. nr (...) z dnia 10.12.2015 roku; 2 zasądza o
Czytaj więcej»

I C 419/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-08-25

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 419/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa H. A. przeciwko Skarbowi Państwa-Zakładowi Karnemu w C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis Sygn. akt I C 419/16 UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 432/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 432/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: Stażysta Anna Pietrusiewicz po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. Z. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Ł. o zadośćuczynienie i rentę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda K. Z. kosztami postępowania. Na oryginale właściwy podpis. Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 257/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ocena kryteriów decydujących o wysokości zadośćuczynienia zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Dlatego konfrontacja danego przypadku z innymi może dać jedynie orientacyjne wskazówki, co do poziomu odpowiedniego zadośćuczynienia. W każdej sprawie występują szczególne, właściwe tylko dla niej, okoliczności fatyczne.
Sygn. I C 257/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. J. kwotę 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć t
Czytaj więcej»

I C 206/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2017-12-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 206/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. M. przeciwko G. P. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda J. M. na rzecz pozwanej G. P. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwo
Czytaj więcej»