Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2955

I C 149/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 149/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Drozd po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. O. i R. O. przeciwko B. Z. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowy
Czytaj więcej»

I C 148/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-06-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Tym samym skoro nabyty przez powódkę samochód nie posiadał wad, o których powódka by nie wiedziała lub oceniając rozsądnie, powinna wiedzieć w rozumieniu art. 7 ustawy o sprzedaży konsumenckiej to nie mogła skorzystać z trybu prowadzącego do odstąpienia skutecznie od umowy z dnia 13.08.2008 r. i w konsekwencji jej roszczenie odszkodowawcze (...)
Sygn. I C 148/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko B. R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki G. B. z masy spadkowej na rzecz pozwanego B. R. kwotę 4.293,99 zł ( cztery tysiące dwieście dziewięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 151/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 151/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Cichoń Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko W. K. o zapłatę 1 uchyla wyrok zaoczny z dnia 17 czerwca 2013 roku wydany w sprawie (...) ; 2 oddala powództwo co do kwoty 249.040 zł; 3 umarza p
Czytaj więcej»

I C 148/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "sprzeczne z prawem postępowanie powódki, które doprowadziło do zatrzymania urządzeń nie podlegało wyłącznie na niezastosowanie się do treści art. 14 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, którym powódka poświęciła znaczną część uzasadnienia pozwu. Powódka naruszyła także inne, bezspornie niewymagające notyfikacji przepisy ustawy (...)
Sygn. I C 148/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z o. o. w W. przeciwko Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Urzędu Celnego w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 7.217 zł (siedem
Czytaj więcej»

I C 153/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2020-02-05

Data publikacji: 2020-02-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 153/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia del. Hanna Kaflak-Januszko Protokolant: stażystka Agata Dauksza po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2020 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Skarbowi Państwa-Prezesowi Sądu Rejonowego w S. o ochronę dóbr osobistych I zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w S. na rzecz powoda M. M. kwotę 100,00 zł (sto z
Czytaj więcej»

I C 152/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-11-08

Data publikacji: 2019-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 152/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa W. C. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółki z o. o w S. i Miastu S. o zapłatę i nakazanie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda W. C. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa
Czytaj więcej»

I C 152/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 152/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w L. przeciwko (...) Spółce z o.o w W. o nakazanie 1 nakazuje pozwanemu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. aby zaprzestał naruszania dó
Czytaj więcej»

I C 144/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 144/13 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: sekretarz sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie zobowiązuje pozwane Towarzystwo (...) w W. do wyłożenia z góry na koszty leczenia
Czytaj więcej»

I C 116/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2014-11-14

Data publikacji: 2014-12-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Świadomość pokrzywdzenia wierzycieli musi istnieć w chwili dokonywania czynności prawnej. Innymi słowy dłużnik działa ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, jeżeli ma rozeznanie co do tego, że w następstwie dokonanej przezeń czynności ucierpi materialny interes wierzyciela.
Sygn. I C 116/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Towarzystwo (...) S.A. w Ł. przeciwko K. S. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną wobec powoda (...) Towarzystwo (...) S.A. w Ł. umowę darowizny nieruchomości p
Czytaj więcej»

I C 114/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2020-10-20

Data publikacji: 2021-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 114/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Marek Nadolny Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Drozd po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda W. S. kwotę 109.068,95 zł (sto dziewięć ty
Czytaj więcej»