Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2972

I C 163/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 163/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa R. S. , M. S. (1) , G. S. , T. S. , L. H. , A. P. , J. P. , A. R. , J. H. i H. H. (1) przeciwko (...) Funduszowi (...) w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) Funduszu (...)
Czytaj więcej»

I C 168/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-12-14

Data publikacji: 2019-01-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 168/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekretarz sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa R. M. i W. M. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) o uchylenie uchwały 1 uchyla punkt 4 uchwały nr (...) z dnia 09.04.2018 r. Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w G. ; 2 nie obciąża pozwanej
Czytaj więcej»

I C 170/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. O. przeciwko B. Z. (1) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 29.03.2013 r. o sygnaturze VIII GC (...) zaopatrzonego klauzulą wykonalno
Czytaj więcej»

I C 169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 169/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Drozd po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki T. K. kwotę 57.089,72 zł ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 171/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2019-10-23

Data publikacji: 2020-01-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 171/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia (del.) Hanna Kaflak-Januszko Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko A. P. o ochronę praw autorskich I zasądza od pozwanej A. P. na rzecz powoda (...) spółki
Czytaj więcej»

I C 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 175/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko B. T. i S. T. (1) o zapłatę w całości utrzymuje nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Słupsku w dniu 14 marca 2016 r. w postępowaniu nakazowym o sy
Czytaj więcej»

I C 176/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-10-11

Data publikacji: 2014-01-02

trafność 100%

Sygn. I C 176/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 11 października 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa B. S. przeciwko H. J. (1) i E. K. (1) o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 oddala powództwo w stosunku do H. J. (1) ; 2 umarza postępowanie w stosunku do E. K. (1) ; 3 nie obciąża powódki k
Czytaj więcej»

I C 177/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-08-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Na gruncie art. 471 k.c. to wierzyciela obciąża dowód niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, istnienia szkody w określonej wysokości oraz normalnego związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem przez dłużnika więzi zobowiązaniowej, a szkodą wyrządzoną wierzycielowi. Dopiero wykazanie tych trzech przesłanek aktualizuje potrzebę (...)
Sygn. I C 177/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko M. J. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda D. S. na rzecz pozwanego M. J. kwotę 7.217 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrot
Czytaj więcej»

I C 173/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-09-12

Data publikacji: 2018-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 173/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 12 września 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa B. S. i A. M. przeciwko Spółdzielni (...) w S. o ustalenie nieistnienia ewentualnie stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał organów spółdzielni 1 ustala, iż nie istnie
Czytaj więcej»

I C 184/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-04-08

Data publikacji: 2013-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 184/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: sekr. sądowy Aneta Kapelańczyk po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko L. S. (1) o zapłatę utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Słupsku w dniu 8 maja 2012 r. w sprawie I Nc 24/12. Na oryginale właściwy podpis. I C 184/12
Czytaj więcej»