Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3138

I C 3/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2020-12-02

Data publikacji: 2021-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 3/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia (del.) Hanna Kaflak-Januszko Protokolant: st. sekretarz sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda Ł. S. 235.941,02 zł (dwieście
Czytaj więcej»

I C 5/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-04-14

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 5/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. L. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda P. L. kwotę 148.305,40 zł (słownie: sto czterdzieśc
Czytaj więcej»

I C 7/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-02-22

Data publikacji: 2013-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 7/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. i J. K. (1) przeciwko P. K. i H. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów A. K. i J. K. (1) solidarnie na rzecz pozwanych P. K. i H. K. solidarnie kwotę 7.200 zł (słownie:
Czytaj więcej»

I C 7/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-05-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 7/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko P. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis Sygn. akt I C 7/15 UZASADNIENIE Powódka E. S. w pozwie wniesionym
Czytaj więcej»

I C 8/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 8/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: Anna Pietrusiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w S. o ustalenie nie istnienia uchwały lub uchylenie 1 ustala, że uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w sprawie
Czytaj więcej»

I C 9/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-05-24

Data publikacji: 2013-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 9/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Z. Ł. (1) , E. J. T. , J. Ł. , W. T. i R. T. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w L. o uchylenie uchwały 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów solidarnie Z. Ł. (1) , E. J. T. , J. Ł. , W
Czytaj więcej»

I C 9/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-10-06

Data publikacji: 2015-12-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uniemożliwienie wszystkim właścicielom oddanie głosu nad uchwałą głosowaną w trybie indywidualnego zbierania głosów narusza art. 6 ustawy o własności lokali
Sygn. I C 9/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. C. (1) przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w S. z udziałem interwenienta ubocznego (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością w W. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę numer (..
Czytaj więcej»

I C 9/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w S. o uchylenie uchwały 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Miasta S. na rzecz pozwanej Wspólnoty Mies
Czytaj więcej»

I C 10/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-10-02

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 10/16 UZASADNIENIE Powód – J. J. wniósł pozew przeciwko Towarzystwu (...) S. A. w W. o zapłatę kwoty 90.000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 20 października 2015 r. do dnia zapłaty. Na uzasadnienie wskazał, że w dniu 22 kwietnia 2003 r. w S. D. J. kierując samochodem marki O. (...) nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez to, że nie zachował szczególnej ostrożności podczas wjeżdżania na skrzyżowanie ulicy (...) z uli
Czytaj więcej»

I C 2/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2020-06-04

trafność 100%

Sygn. I C 2/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Cichoń Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. C. przeciwko (...) Sp. z o.o. Oddział w Polsce i A. T. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. Oddział w Polsce na rzecz powódki K. C. kwotę 31.528,07 zł (słownie: trzydzieści jeden tysi
Czytaj więcej»