Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2871

I C 186/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2016-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Sytuacja ta, wymagała szczególnej analizy w przypadku P. B., gdyż dochodził on już wcześniej stosownego odszkodowania po śmierci rodziców opartego na art. 446 § 3 kc i odszkodowanie to zostało mu wypłacone przed wejściem w życie § 4 art. 446 kc. Okoliczność ta ma znaczenie o tyle, że zgodnie z ówczesną linią orzecznictwa brak było podstaw do (...)
Sygn. I C 186/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: St. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. B. i A. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza na rzecz P. B. od (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 181.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) ty
Czytaj więcej»

I C 192/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-01-18

Data publikacji: 2018-03-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 192/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: stażysta Anna Pietrusiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko M. M. o zachowek oddala powództwo. Sygn. akt I C 192/17 UZASADNIENIE Powód – A. K. (1) pozwem z dnia 13 maja 2017 r. (k. 2), doprecyzowanym na wezwanie Sadu pis
Czytaj więcej»

I C 194/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-02-06

Data publikacji: 2013-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 194/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Kapelańczyk po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa E. G. , R. G. , M. G. i P. G. (1) przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. : a na
Czytaj więcej»

I C 194/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-07-21

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 194/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: sekretarz sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. L. przeciwko Towarzystwu (...) S.A w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A w W. na rzecz powoda M. L. kwotę 52.181,82 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdz
Czytaj więcej»

I C 196/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2014-08-29

Data publikacji: 2014-09-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo spółdzielcze nie przewiduje zaskarżania uchwał rady nadzorczej poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w ustawie
Sygn. I C 196/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2014 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. Ł. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w (...) o uchylenie stwierdzenie nieważności uchwały spółdzielni oddala powództwo; Na oryginale właściwy podpis Sygn. akt IC 196/14 UZASADNIENIE Pow
Czytaj więcej»

I C 5/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-04-14

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 5/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. L. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda P. L. kwotę 148.305,40 zł (słownie: sto czterdzieśc
Czytaj więcej»

I C 7/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-02-22

Data publikacji: 2013-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 7/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. i J. K. (1) przeciwko P. K. i H. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów A. K. i J. K. (1) solidarnie na rzecz pozwanych P. K. i H. K. solidarnie kwotę 7.200 zł (słownie:
Czytaj więcej»

I C 7/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-05-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 7/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko P. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis Sygn. akt I C 7/15 UZASADNIENIE Powódka E. S. w pozwie wniesionym
Czytaj więcej»

I C 8/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 8/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: Anna Pietrusiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w S. o ustalenie nie istnienia uchwały lub uchylenie 1 ustala, że uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w sprawie
Czytaj więcej»

I C 9/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w S. o uchylenie uchwały 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Miasta S. na rzecz pozwanej Wspólnoty Mies
Czytaj więcej»