Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2821

I C 15/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 15/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. (1) i P. Z. (1) przeciwko K. G. i R. G. o zapłatę i zadośćuczynienie oraz sprawy z powództwa wzajemnego K. G. i R. G. przeciwko J. Z. (1) i P. Z. (2) o ochronę dóbr osobistych i z
Czytaj więcej»

I C 16/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 16/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w B. przeciwko K. G. , B. G. o ustalenie nieważności czynności prawnej 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w B. na rzecz p
Czytaj więcej»

I C 20/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 20/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: sekretarz sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. przeciwko D. L. , N. L. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Skarbu Pańs
Czytaj więcej»

I C 21/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 21/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del Marek Nadolny Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko (...) w C. o ustalenie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda R. S. na rzecz pozwanego (...) w C. kwotę 7.217 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) ty
Czytaj więcej»

I C 22/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W każdym przypadku i w stosunku do każdej osoby uprawnionej do zadośćuczynienia należy podchodzić indywidualnie, stosując do oceny krzywdy kryteria obiektywne. Podkreślić też należy, iż roszczenie w tym zakresie nie ma na celu wyrównania straty w postaci śmierci osoby najbliższej lecz tylko złagodzenie cierpienia wywołanego ową stratą.”
Sygn. I C 22/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: St. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) S. A. w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 34.000 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych) wraz z odsetkami us
Czytaj więcej»

I C 23/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-11-27

Data publikacji: 2013-12-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Opinia biegłego dostarcza sądowi wiedzy specjalistycznej koniecznej do dokonania oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o konkretne świadczenie, w tym rodzaju występujących schorzeń, stopnia ich zaawansowania i nasilenia związanych z nimi dolegliwościami. Sąd nie może wbrew opinii biegłych - oprzeć ustaleń w tym zakresie na własnym (...)
Sygn. I C 23/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa A. K. , L. K. , K. O. , M. S. i D. O. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od każdego z powodów, tj. A. K. , L. K. , K. O. , M. S. i D. O. (1) na rzecz pozwanego (
Czytaj więcej»

I C 23/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 23/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa B. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 nie obciąża powódki kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis Sygn. akt IC 23/14 UZASADNIENIE Powódka, B.
Czytaj więcej»

I C 25/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa B. Ł. (1) przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie, nakazanie i zapłatę 1 oddala powództwo o zadośćuczynienie i nakazanie; 2 umarza postępowanie co do zapłaty kwoty 494,37 z
Czytaj więcej»

I C 26/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-12-18

Data publikacji: 2014-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rozmiar roszczenia przysługującego poszkodowanemu, jeżeli konieczna jest pomoc innej osoby, zależy od wysokości dochodu utraconego przez pomagająca osobę, gdy rezygnuje ona z pracy lub działalności gospodarczej w celu świadczenia tej pomocy
Sygn. I C 26/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. R. (1) przeciwko Gminie K. i S. Stowarzyszeniu (...) w K. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę 1 zasądza od pozwanych Gminy K. i S. Stowarzyszenia (...) w K. solidarnie na rzecz powódki P. R. (
Czytaj więcej»

I C 26/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie przewidziane w art. 445 §1 kc ma charakter kompensacyjny, stanowi sposób naprawienia krzywdy w postaci doznanych cierpień fizycznych i ujemnych przeżyć psychicznych, istniejącej zarówno w chwili orzekania, jak i takich, które poszkodowany będzie w przyszłości na pewno lub z dającym się przewidzieć dużym stopniem (...)
Sygn. I C 26/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. Ż. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie i rentę 1. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. Ż. (1) kwotę 80.000 zł ( osiemdzie
Czytaj więcej»