Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2821

I C 141/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 141/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Marek Nadolny Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko (...) Spółce Cywilnej S. G. L. G. w D. , M. S. (1) i M. N. o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda A. T. solidarnie na r
Czytaj więcej»

I C 142/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2014-10-21

Data publikacji: 2015-03-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 142/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Cichoń Protokolant: Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko Kołu (...) w L. o ustalenie nieważności uchwały 1 ustala, iż uchwała nr (...) Zarządu Koła Łowieckiego Nr (...) (...) w L. z dnia 22 marca (...) r. jest nieważna; 2 zasądza od poz
Czytaj więcej»

I C 143/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2019-01-31

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 143/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekretarz sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko I. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 5.417 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Na oryginale właściwy podpis Sygn. akt IC 143/
Czytaj więcej»

I C 144/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 144/13 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: sekretarz sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie zobowiązuje pozwane Towarzystwo (...) w W. do wyłożenia z góry na koszty leczenia
Czytaj więcej»

I C 147/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 147/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Ż. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki Ż. G. kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złoty
Czytaj więcej»

I C 148/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "sprzeczne z prawem postępowanie powódki, które doprowadziło do zatrzymania urządzeń nie podlegało wyłącznie na niezastosowanie się do treści art. 14 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, którym powódka poświęciła znaczną część uzasadnienia pozwu. Powódka naruszyła także inne, bezspornie niewymagające notyfikacji przepisy ustawy (...)
Sygn. I C 148/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z o. o. w W. przeciwko Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Urzędu Celnego w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 7.217 zł (siedem
Czytaj więcej»

I C 148/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-06-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Tym samym skoro nabyty przez powódkę samochód nie posiadał wad, o których powódka by nie wiedziała lub oceniając rozsądnie, powinna wiedzieć w rozumieniu art. 7 ustawy o sprzedaży konsumenckiej to nie mogła skorzystać z trybu prowadzącego do odstąpienia skutecznie od umowy z dnia 13.08.2008 r. i w konsekwencji jej roszczenie odszkodowawcze (...)
Sygn. I C 148/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko B. R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki G. B. z masy spadkowej na rzecz pozwanego B. R. kwotę 4.293,99 zł ( cztery tysiące dwieście dziewięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 151/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 151/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Cichoń Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko W. K. o zapłatę 1 uchyla wyrok zaoczny z dnia 17 czerwca 2013 roku wydany w sprawie (...) ; 2 oddala powództwo co do kwoty 249.040 zł; 3 umarza p
Czytaj więcej»

I C 150/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-06-08

Data publikacji: 2018-08-29

trafność 100%

Sygn. I C 150/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. G. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki J. G. (1) kwotę 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy zło
Czytaj więcej»

I C 152/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 152/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w L. przeciwko (...) Spółce z o.o w W. o nakazanie 1 nakazuje pozwanemu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. aby zaprzestał naruszania dó
Czytaj więcej»