Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3112

I C 1638/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2022-03-21

Data publikacji: 2022-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1638/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Hanna Kaflak-Januszko Protokolant: st. sekretarz sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2022 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko R. S. o zobowiązanie I stwierdza, że pozwany R. S. jest zobowiązany do złożenia oświadczenia woli tej treści, że wobec odwołania darowizny przez powódkę J. S. przenosi ze s
Czytaj więcej»

I Ns 152/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-10-19

Data publikacji: 2018-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 152/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2018r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś (spr.) Sędziowie : SO Beata Kopania SO Henryk Rudy Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z wniosku A. W. z udziałem E. W. i Prokuratora Okręgowego w Słupsku o ubezwłasnowolnienie postanawia: 1 ubezwłasnowolnić częściowo z powodu zaburzeń psychiczn
Czytaj więcej»

I Ns 181/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-11-26

Data publikacji: 2018-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 181/15 POSTANOWIENIE Dnia 26 listopada 2018r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś (spr.) Sędziowie : SO Beata Kopania SO Henryk Rudy Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z wniosku S. J. i A. J. (1) z udziałem C. A. J. (2) i Prokuratora Okręgowego w Słupsku o ubezwłasnowolnienie postanawia: 1 ubezwłasnowolnić częściowo z powodu choro
Czytaj więcej»

I Ns 193/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2014-11-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I Ns 193/14 POSTANOWIENIE Dnia 22 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Cichoń Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Drozd po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z wniosku Komitetu Wyborczego Wyborców (...) z udziałem P. P. o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym postanawia: 1 nakazuje P. P. kandydatowi na stanowisko wójta Gminy K. w wyborach samorządowych 2014 roku z ramienia K
Czytaj więcej»

II K 1/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 1/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Słupsku w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący SSO Aldona Chruściel-Struska (spr.) Sędzia SO Jarosław Turczyn Ławnicy: Danuta Bącal, Zofia Borkowska, Jan Budzyn Protokolant st. sekr. Paula Romanowska - Pilawka przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chojnicach Joanny Kapłońskiej - Gajewskiej po rozpoznaniu w dniu: 23 marca i 29 kwietnia 2016 roku sprawy: A. P. córki D. i S.
Czytaj więcej»

II K 2/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-04-08

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 2/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Słupsku w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący: del. SSR Krzysztof Obst Protokolant: st. sekr. sąd. Olga Wichniarek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku Bożeny Jakubowskiej po rozpoznaniu w dniu 08.04.2015 roku sprawy skazanego: K. N. ( N. ) , s. A. i M. z domu W. , urodzonego (...) w C. , skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Człuchowie z dni
Czytaj więcej»

II K 3/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2019-09-16

Data publikacji: 2021-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt II K 3/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2019 roku Sąd Okręgowy w Słupsku, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodnicząca: SSO Aleksandra Szumińska, Sędzia SSO Tadeusz Stodoła Ławnicy: Anna Jastrząbek, Ryszard Nowak, Danuta Bącal Protokolant starszy sekretarz sądowy Paula Romanowska-Pilawka przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chojnicach Mariusza Radomskiego po rozpoznaniu w dniach: 1 kwietnia 2019 roku, 8 kwietnia 2019 roku, 17 kwietnia 201
Czytaj więcej»

II K 3/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2020-07-06

Data publikacji: 2021-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt IIK 3/20 Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zaw
Czytaj więcej»

II K 3/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2020-06-23

Data publikacji: 2021-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 3/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2020 roku Sąd Okręgowy w Słupsku w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący sędzia Jacek Żółć /spr./ Sędzia Małgorzata Ziółkowska Ławnicy: O. T. , J. S. , J. J. Protokolant st. sekr. sąd. Sylwia Pławsiuk przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku R. F. , po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2020 roku sprawy S. B. , syna J. i K. z domu M. , urodzonego 14 lutego1983 roku w P. , uznanego wyrokiem Sądu Okrę
Czytaj więcej»

II K 4/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-03-13

Data publikacji: 2013-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 4/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Słupsku w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący SSO Aldona Chruściel-Struska Ławnicy: A. J. , K. J. (1) Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Sieńkowska-Lorenc Prokurator Prokuratury Rejonowej Tomasz Klukowski po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2013 roku sprawy 1 T. K. syna P. i E. zd. K. , urodzonego (...) w C. , oskarżonego o to, że I w okresie czasu od dnia 3 maja 2012 roku do dnia 18 paźd
Czytaj więcej»