Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2804

I C 226/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-03-13

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Sygn. I C 226/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa W. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. W. kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

I C 226/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 226/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko Miastu S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Miasta S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w B. kwotę 285.393,38 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 226/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rachunkowe potwierdzenie salda, w tym istnienie należności, stanowi uznanie roszczenia kontrahenta i powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Okoliczność, że wspomniane wezwanie do potwierdzenia salda zostało przesłane w pierwszym wypadku w związku z procedurą badania sprawozdań finansowych, w drugim na podstawie art. 26 ustawy o (...)
Sygn. I C 226/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Drozd po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Agencji (...) w W. przeciwko Gminie W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Gminy W. na rzecz powoda Agencji Mienia Wojskowego w W. kwotę 470.648,84 zł ( słownie czterysta siedemdzi
Czytaj więcej»

I C 226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 226/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko Ł. O. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ł. O. na rzecz powoda Agencji Nieruchomości Rolnych w W. kwotę 100.591,76 zł (słownie: sto tysięcy pięćs
Czytaj więcej»

I C 227/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 227/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) Spółce z o.o. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) Spółki z o.o. w S. na rzecz powoda W. G. kwotę 269.692,80
Czytaj więcej»

I C 227/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 227/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. D. (1) i N. D. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w C. i A. D. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki kosztami procesu strony pozwanej. Na
Czytaj więcej»

I C 228/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 228/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: sekr. sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa H. K. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w U. uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki H. K. na rzecz pozwanej Spółdzielni Miesz
Czytaj więcej»

I C 228/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2016-12-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 228/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Z. R. przeciwko Skarbowi Państwa-Zakładowi Karnemu w C. i Zakładowi Karnemu we W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Z. R. na rzecz Prokuratorii Generalnej
Czytaj więcej»

I C 229/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-10-01

Data publikacji: 2018-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 229/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: del. SSR Hanna Kaflak-Januszko Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 1 października 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. E. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na rzecz powód
Czytaj więcej»

I C 230/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Rozliczenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną następuje stosunkowo, w oparciu o wysokość przynależącego do własności lokalu mieszkaniowego udziału w nieruchomości wspólnej. Każda inna metoda rozliczania tych kosztów jest sprzeczna z prawem.
Sygn. I C 230/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekretarz sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy (...) w S. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej ulica (...) w S. o numerze (...) ; 2 zasądza od pozw
Czytaj więcej»