Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2911

IV Ca 247/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-06-25

trafność 100%

Sygn. akt IV Ca 247/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Mariola Watemborska Sędziowie SO: Jolanta Deniziuk, Wanda Dumanowska (spr.) Protokolant: Barbara Foltyn po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. , M. K. (1) , E. K. (1) , D. K. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku
Czytaj więcej»

IV Ca 313/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-07-05

Data publikacji: 2013-07-26

trafność 100%

Sygn. akt IV Ca 313/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Wanda Dumanowska Sędziowie SO: Elżbieta Jaroszewicz, Mariusz Struski (spr.) Protokolant: sekr. sąd. Barbara Foltyn po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. , A. A. i S. P. przeciwko G. L. o zachowek na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 28 grudnia 2
Czytaj więcej»

I C 2/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2013-06-29

trafność 100%

Sygn. I C 2/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Cichoń Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. C. przeciwko (...) Sp. z o.o. Oddział w Polsce i A. T. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. Oddział w Polsce na rzecz powódki K. C. kwotę 31.528,07 zł (słownie: trzydzieści jeden tysi
Czytaj więcej»

I C 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekretarz sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko M. M. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. M. (1) na rzecz powoda (...) Niestandaryzowanego Sekur
Czytaj więcej»

I C 387/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 387/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa B. S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) z siedzibą w B. o uchylenie uchwały, ewentualnie o stwierdzenie nieistnienia uchwały 1 stwierdza nieistnienie uchwały nr (...) Wspólnoty Miesz
Czytaj więcej»

I C 394/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2017-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 394/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: Anna Pietrusiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko S. K. (1) o zapłatę i wydanie 1. oddala powództwo; 2. zasądza od powoda M. P. na rzecz pozwanego S. K. (1) kwotę 14.400 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego; 3. nakazuje
Czytaj więcej»

I C 395/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-03-28

Data publikacji: 2013-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 395/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Curzydło po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu w Opolu i Zakładowi Karnemu w C. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności i nakazanie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej S
Czytaj więcej»

I C 396/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 396/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: St. sekretarz sądowy Elżbieta Drozd po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko S. S. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli ewentualnie o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki kosztami procesu pozwanego. Na oryginale właś
Czytaj więcej»

I C 398/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-02-26

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 398/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa W. C. przeciwko J. P. , B. J. , A. Z. , A. W. (1) , T. K. , Z. K. (1) , M. G. , A. S. i B. W. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda W. C. na rzec
Czytaj więcej»

I C 399/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2014-02-05

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: " Bieg przedawnienia przerywają czynności wierzyciela nakierowane na dochodzenie roszczenia, ustalenie stosunków prawnych pomiędzy stronami , zaspokojenie roszczenia, pod którym to pojęciem kryją się niewątpliwie kroki podjęte w postępowaniu egzekucyjnym, zabezpieczenie roszczenia w rozumieniu art. 730 i nast. kpc. "
Sygn. I C 399/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2014 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa Z. N. (1) przeciwko Powiatowi S. – Powiatowemu Urzędowi Pracy w S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności i zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis Sy
Czytaj więcej»