Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2521

I C 40/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 40/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. B. (1) przeciwko M. S. (1) o zapłatę 1 uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 8 sierpnia 2016 r. wydany w sprawie I (...) w całości; 2 zasądza od
Czytaj więcej»

I C 353/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 353/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy (...) w S. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy (...) w S. o numerze (...) z dnia 21.09.2016 r.; 2 zasą
Czytaj więcej»

I C 159/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: " Na gruncie art. 471 kc to wierzyciela obciąża dowód niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania istnienia szkody w określonej wysokości oraz normalnego związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem przez dłużnika więzi zobowiązaniowej, a szkodą wyrządzoną wierzycielowi. Dopiero wykazanie tych trzech przesłanek aktualizuje potrzebę obrony dłużnika, który może wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności ".
Sygn. I C 159/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. Z. (1) przeciwko M. O. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. O. na rzecz powoda P. Z. (1) kwotę 87.168,50 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 50/100) wr
Czytaj więcej»

I C 269/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność właściciela pojazdu mechanicznego nie może być utrzymana w razie pozbawienia go możności rozporządzania samochodem przez czyn przestępczy kierowcy, którego dopuścić się może również osoba niepozostająca wobec właściciela w stosunku podwładności.
Sygn. I C 269/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. przeciwko C. S. (1) i D. S. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego D. S. (1) na rzecz powoda Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. kw
Czytaj więcej»

I C 344/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 344/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: sekr. sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa E. G. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Lęborku o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 oddala powództwo; 2 przyznaje ze środków Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Słupsku na rzecz
Czytaj więcej»

I C 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 175/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko B. T. i S. T. (1) o zapłatę w całości utrzymuje nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Słupsku w dniu 14 marca 2016 r. w postępowaniu nakazowym o sy
Czytaj więcej»

I C 127/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 127/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko B. K. o zapłatę zadośćuczynienia 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda K. K. na rzecz pozwanej B. K. kwotę 7.200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»

I C 169/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 169/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki T. B. kwotę 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 26/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 26/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości D. K. w upadłości likwidacyjnej przeciwko P. K. i A. K. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej P. K. na rzecz powoda Syndyka Masy Upadłości D. K. w upadłości likwidacyj
Czytaj więcej»

I C 66/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-04-10

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 66/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: St. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. M. przeciwko Fabryce (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Spółce Akcyjnej w S. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę 1 zasądza od pozwanych Fabryki (...) S
Czytaj więcej»