Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3021

I C 141/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 141/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Marek Nadolny Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko (...) Spółce Cywilnej S. G. L. G. w D. , M. S. (1) i M. N. o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda A. T. solidarnie na r
Czytaj więcej»

I C 147/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 147/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Ż. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki Ż. G. kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złoty
Czytaj więcej»

I C 144/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 144/13 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: sekretarz sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie zobowiązuje pozwane Towarzystwo (...) w W. do wyłożenia z góry na koszty leczenia
Czytaj więcej»

I C 143/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2019-01-31

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 143/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekretarz sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko I. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 5.417 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Na oryginale właściwy podpis Sygn. akt IC 143/
Czytaj więcej»

I C 148/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 148/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa T. S. (1) przeciwko E. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego E. C. na rzecz powoda T. S. (1) kwotę 67.480 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) wraz z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 150/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-06-08

Data publikacji: 2018-08-29

trafność 100%

Sygn. I C 150/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. G. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki J. G. (1) kwotę 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy zło
Czytaj więcej»

I C 151/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2021-03-31

Data publikacji: 2021-05-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. C 151/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Hanna Kaflak-Januszko Protokolant: sekretarz sądowy Agata Dauksza po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2021 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) w W. na rzecz powoda M. S. 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 152/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 152/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w L. przeciwko (...) Spółce z o.o w W. o nakazanie 1 nakazuje pozwanemu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. aby zaprzestał naruszania dó
Czytaj więcej»

I C 151/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 151/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Cichoń Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko W. K. o zapłatę 1 uchyla wyrok zaoczny z dnia 17 czerwca 2013 roku wydany w sprawie (...) ; 2 oddala powództwo co do kwoty 249.040 zł; 3 umarza p
Czytaj więcej»

I C 152/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-11-08

Data publikacji: 2019-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 152/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa W. C. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółki z o. o w S. i Miastu S. o zapłatę i nakazanie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda W. C. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa
Czytaj więcej»