Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3104

I C 89/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 89/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. z udziałem interwenienta ubocznego G. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda kosztami postępowania. Na oryginale właściwy podpi
Czytaj więcej»

I C 90/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-01-20

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 90/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekr. sądowy Anna Karwacka po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) w W. przeciwko J. N. (1) i I. N. o ustalenie nieważności umowy 1 ustala, że umowa przeniesienia prawa własności na rzecz J. N. (1) i I. N. , objęta akte
Czytaj więcej»

I C 91/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-07-13

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 91/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Marek Nadolny Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko I. P. (1) o zachowek 1 zasądza od pozwanej I. P. (1) na rzecz powódki A. K. (1) kwotę 111.850 zł. (sto jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 91/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-06-19

Data publikacji: 2018-07-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 91/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Marek Nadolny Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Drozd po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) (...) z siedzibą w W. przeciwko A. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 180.880,31 (sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset os
Czytaj więcej»

I C 92/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-02-07

Data publikacji: 2013-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 92/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Cichoń Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda S. S. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 3.617 zł (słownie: trzy tysiące sześćset si
Czytaj więcej»

I C 94/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 94/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa B. U. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powoda B. U. kwotę 116.000 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

I C 100/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2021-11-08

Data publikacji: 2022-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 100/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. M. i D. S. przeciwko Gminie M. L. , (...) w G. i (...) w L. o ustalenie 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódek kosztami postępowania; 3 przyznaje adwokatowi K.
Czytaj więcej»

I C 104/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2013-10-23

Data publikacji: 2020-06-09

trafność 100%

Sygn. I C 104/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Blicharski Protokolant: Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 23 października 2013 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. N. przeciwko Skarbowi Państwa-Aresztowi Śledczemu w K. , Aresztowi Śledczemu w S. , Zakładowi Karnemu w C. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda A. N. na rzecz Prokurato
Czytaj więcej»

I C 106/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2017-01-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 106/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) Związkowi (...) o ustalenie 1 ustala, że powód R. K. jest (...) stowarzyszenia (...) C. – C. ; 2 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 577 zł (pięćset s
Czytaj więcej»

I C 107/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-01-19

Data publikacji: 2018-03-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 107/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa D. L. przeciwko H. M. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda D. L. na rzecz pozwanej H. M. kwotę 1.620 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzi
Czytaj więcej»