Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3144

II K 52/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-01-17

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 52/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSO Aldona Chruściel-Struska Sędzia SSO Jacek Żółć Ławnicy: Stanisława Krzewina, Dorota Marcinkowska, Mirosław Adamczuk Protokolant sekr. sądowy Paula Romanowska-Pilawka Prokurator Prokuratury Rejonowej w Człuchowie T. K. po rozpoznaniu w dniach 13 i 19 grudnia 2017 roku i 10 stycznia 2018 roku sprawy 1. A. S. (1) s. H. i J. z d. H. ur. (.
Czytaj więcej»

IV Ca 228/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 228/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w S. IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta Deniziuk (spr.) Sędziowie SO: Dorota Curzydło, Mariola Watemborska Protokolant: sekr. sądowy Kamila Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko S. M. w L. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w L. z dnia 2 marca 2016r., sygn. akt I C 384/15 o
Czytaj więcej»

IV Ca 621/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-01-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 621/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w S. IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Struski Sędziowie SO: Wanda Dumanowska (spr.), Jolanta Deniziuk Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Zadrożna po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko K. N. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w C. z dnia 25 sierpnia 2016r., sygn. akt
Czytaj więcej»

IV Ca 692/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-02-05

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

IV Ca 692/15 POSTANOWIENIE Dnia 5 lutego 2016roku Sąd Okręgowy w S. IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jolanta Deniziuk ( spr.), Sędziowie SO Dorota Curzydło, Elżbieta Jaroszewicz Protokolant: st. sek. sąd. Katarzyna Zadrożna po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016 roku w S. na rozprawie sprawy z wniosku Skarbu Państwa N. P. z udziałem uczestnika postępowania I. S. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie na skutek apelacji uczestnik
Czytaj więcej»

II K 42/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-02-14

Data publikacji: 2021-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2019r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że zamiast błędnego oznaczenia daty rocznej wydania wyroku „2018”wpisano prawidłowo „2019r.”. 18.03.2019r. Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Słupsku R. S. Sygn. akt II K 42/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący SSO Jarosław Turczyn /spr./ Sędzia SSO Aleksandra Szumińska Ławnicy:
Czytaj więcej»

I C 69/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2014-08-27

Data publikacji: 2014-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przez majątek dziecka podlegający zarządowi rodziców należy rozumieć zarówno aktywa, jak też pasywa. Sytuacja majątkowa dziecka jest jednak bardziej złożona, ponieważ na majątek dziecka składają przedmioty znacznej wartości, i tu źródłem majątku dziecka jest najczęściej darowizna albo dziedziczenie (zapis) ustawowe lub testamentowe, (...)
Sygn. I C 69/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko M. W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis Sygnatura IC 69/14 UZASADNIENIE Powód D. S. w pozwie wniesionym do Sądu Okręgow
Czytaj więcej»

I C 151/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2022-07-15

Data publikacji: 2022-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 151/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2022 r. w Słupsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. Ł. (1) i B. Ł. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów K. Ł. (1) i B. Ł. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej 8417 zł (osiem tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zw
Czytaj więcej»

I C 225/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2019-02-27

Data publikacji: 2019-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 225/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2019 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko P. P. i D. P. o zapłatę 1 zasądza solidarnie od pozwanych P. P. i D. P. na rzecz powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

I C 237/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-05-29

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 237/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Banaś Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Bugiel po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa E. B. , M. B. (1) , M. B. (2) , K. B. (1) i K. B. (2) przeciwko Szpitalowi (...) spółce z o. o. w B. o zapłatę i rentę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powodów kosztami postępowania. Na orygin
Czytaj więcej»

I C 238/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 238/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Cichosz po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - (...) w W. przeciwko W. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego W. P. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - (...) w W.
Czytaj więcej»