Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 114/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-05-20

XXIV C 291/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2011

Data publikacji: 28 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

bank, przelew, rachunek bankowy, bezpodstawne wzbogacenie, termin przedawnienia roszczenia, pozwany, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • bank, przelew, rachunek bankowy, pozwany bank, bezpodstawne wzbogacenie, termin przedawnienia roszczenia, pozwany, zarzut przedawnienia, wyciąg z rachunków bankowy, posiadacz rachunków, akt postępowania przygotowawczego, dokonywany przelew, komentarz, część ogólna, instytucja zaufania publicznego, środek pieniężny, banki krajowe, firmowy rachunek bankowy, organizacyjny banku, oddział banku
Zobacz»

I ACa 494/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 września 2012

Data publikacji: 6 października 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwany, rachunek, transakcja, klient, powodowy bank, konto, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • pozwany, rachunek, transakcja, powodu wzajemnego, klient, strata, sprzedaż akcji, zarzut potrącenia, powodowy bank, zlecenia telefoniczne, konto, doradca bankowy, pozew wzajemny, papier wartościowy, przelew, zakup akcji, rachunek inwestycyjny, pracownik banku, bankowość prywatna, nieautoryzowane transakcje
Zobacz»

VI ACa 1336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 7 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, możliwe działanie, odzyskanie wierzytelności, działanie zmierzające do odzyskania, kredytobiorca, kredyt, pozwany bank, egzekucja, raport kwartalny, obowiązek podejmowania, dłużnik, dopuszczenie do przedawnienia, termin przedawnienia, szkoda, roszczenie z umowy kredytowej, przedawnienie roszczeń, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, wynik postępowania egzekucyjnego, poprzednik prawny
Zobacz»

I C 289/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rachunek powoda, bank, operacja, pozwany bank, jednostka uczestnictwa, wyciąg, przelew, saldo rachunku, posiadacz rachunków, transakcja, waluta, certyfikat, uznanie rachunku, klient, środek, powodu wzajemnego, wariant, lokata terminowa, rachunek bankowy, pozwany
Zobacz»

VI ACa 244/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 25 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

bank, letni termin przedawnienia roszczenia, bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bank, agencja, oprocentowanie kredytów, letni termin przedawnienia roszczenia, umowa o współpracy, współpraca z dniem, dopłata do oprocentowania, zwrot nienależnego świadczenia, bieg terminu przedawnienia, nieważność umowy, umowa z dniem, bezwzględnie nieważna czynność prawna, najwcześniej możliwy termin, kredyt udzielony przez banki, roszczenie o zwrot nienależne, przedawnienie roszczenia powódki, bezpodstawne wzbogacenie, przetwórstwo rolne, rolnictwo
Zobacz»

IV Ca 289/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 10 sierpnia 2018

Data publikacji: 24 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

bank, rachunek bankowy, umowa rachunku, pozwany, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • bank, rachunek bankowy, rata kredytów, pozwany bank, rachunek wspólny, rachunek oszczędnościowo, przyjaciel, współwłaściciel rachunku, kredytobiorca, śmierć, wydruk, współposiadacz rachunku, umowa rachunku, brak wszechstronnego rozpatrzenia, pozwany, system bankowy, zarzut przedawnienia, środek pieniężny na rachunek, ocena dowodów i brak, kredyt konsumpcyjny
Zobacz»

III Ca 671/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 27 listopada 2013

Data publikacji: 17 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytowa, nowy sącz, wniosek kredytowy, kredyt, podpis, poręczyciel, monit, działanie windykacyjne, oryginał zaświadczenia, kredytobiorca, ewentualna szkoda, związek przyczynowo skutkowy, przedmiotowa umowa, spotkanie, świadczenie, działanie pracowników banku, zaświadczenie o zarobkach powoda, oświadczenie o poddaniu, zawinione działanie pracowników
Zobacz»

V Ca 3663/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 28 marca 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

bank, bezpodstawne wzbogacenie, pozwany, termin przedawnienia, przelew, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, bank, wierzytelność, bezpodstawne wzbogacenie, poręczyciel, pozwany, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesjonariusz, przelew, krzywda, zobowiązanie bezterminowe, roszczenie wynikające z zobowiązania, zły stan psychiczny, przedawnienie roszczeń, bieg, ugoda, kwota, umowa kredytów, zadośćuczynienie
Zobacz»

I C 589/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 5 lipca 2016

Data publikacji: 8 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

pozwany, przedawnienie roszczeń, powodowy bank, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • pozwany, umowa kredytu o numerze, przedawnienie roszczeń, kolumna, krotność stopy kredytu lombardowego, kredyt na zakup towarów, należność, wyciąg z ksiąg banku, powodowy bank, termin przedawnienia, sprzeciw, zarzut przedawnienia, dzień wystawienia, zarzut przedawnienia roszczenia, rata, ostatnia korespondencja, ilość korespondencji, treść przepisu, zobowiązanie, przedmiotowe roszczenie
Zobacz»

I ACa 782/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 18 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

powodowy bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • powodowy bank, wypowiedzenie umowy, pozwany, umowa kredytów, nadzwyczajna zmiana stosunków, umowa kredytowa, oświadczenie, czterokrotność stopy lombardowej, doręczenie, kredytobiorca, prawo bankowe, prawo podmiotowe, odsetka, wyciąg z ksiąg bankowych, powództwo banku, należność, mediacja, pierwsza instancja, modyfikacja zobowiązania, sądzie drugi
Zobacz»

I ACa 27/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013

Data publikacji: 21 maja 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarżący powód, bank, cesjonariusz, umowa kredytowa, ubezpieczyciel, cesja praw z umowy, prawo z umowy ubezpieczenia, przelew, przelanie praw, zabezpieczenie kredytów, wierzytelność, termin przedawnienia, umowa ubezpieczeniowa, spłata kredytów, działalność gospodarcza, roszczenie, kurnik, cedent, polisa ubezpieczeniowa, hipoteka kaucyjna na nieruchomości
Zobacz»

III Ca 1392/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 marca 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • okres kredytowania, bank, wymagalność kredytu, przedawnienie, umowa o linię kredytowa, kredyt odnawialny, wymagalność roszczenia, limit kredytowy, mała firma, saldo na rachunkach, rachunek, automatyczne przedłużenie, dzień wymagalności, roszczenie, umowa kredytów, klient, kolejny okres, odmowa przedłużenia, pozwany, wypowiedzenie
Zobacz»

X C 1486/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 21 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o kredyt konsumencki, umowa rachunku bankowego, ogólny przepis o przedawnieniu, bank, rozliczenie pieniężne, przedawnienie, rachunek oszczędnościowo, ugoda dotycząca spłaty, bankowy tytuł egzekucyjny, przepis o przedawnieniu roszczeń, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie powodów, posiadacz rachunków, rachunek rozliczenia, ramach rachunków, przechowywanie pieniędzy, roszczenie, środek pieniężny, zmienna stopa procentowa, pozwany
Zobacz»

VIII C 832/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 czerwca 2014

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

bank, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przedawnienie roszczenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytów, umowa o przystąpienie, zarzut przedawnienia, przystąpienie do długu, termin przedawnienia, umowa sprzedaży wierzytelności, strona powodowa, fakt nabycia wierzytelności, przedawnienie roszczenia, sfinansowanie zakupu samochodu, prowizji banki, pismo z dni, kredyt ratalny, zobowiązanie zbywcy, rozwiązanie umowy kredytowej, zaprzestanie spłaty kredytu, cesja, dzień sporządzenia pisma, pozwany
Zobacz»

III Ca 639/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 2 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ruda śląska, przyznanie limitu kredytowego, umowa o przyznanie limitu, bankowy tytuł egzekucyjny, furora, roszczenie z umowy kredytu, bank, umowa o wydanie, korzystanie z karty kredytowej, umowa o kartę kredytową, umorzenie postępowania egzekucyjnego, umowa rachunku bankowego, złożenie do sądu wniosku, złożenie wniosku egzekucyjnego, przedawnienie roszczeń, rejonowy lublin, letni termin przedawnienia, pozwany, przyznany limit, pozew o zapłatę
Zobacz»

I C 295/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 8 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyciąg z ksiąg banku, krotność stopy, bank, dzień wystawienia wyciągu, sposób wyliczenia należności, przedawnienie, opłata i prowizja, spłata raty kredytu, umowne odsetki, kredyt lombardowy, rata miesięczna, regulamin i tabela, udowodnienie zasady, kwota zaciągniętego kredytu, kwota niespłaconego kapitału, harmonogram spłat rat, umowa kredytów, okres przedawnienia, pozwany, kamera cyfrowa
Zobacz»

I C 262/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 18 grudnia 2017

Data publikacji: 8 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

powodowy bank, pozwany, roszczenie, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • powodowy bank, umowa kredytów, kredytobiorca, pozwany, wyciąg z ksiąg bankowych, rata, lublin, zachód, warunki umowy, prawo bankowe, wypowiedzenie umowy, roszczenie, termin przedawnienia, umowa kredytowa, potwierdzenie wykonania operacji, udzielony kredyt, spłata kredytów, siedziba, kserokopia, harmonogram
Zobacz»

I C 2276/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 17 stycznia 2017

Data publikacji: 9 marca 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oprocentowanie kredytów, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wyciąg z księgi rachunkowej, bank, strona powodowa, kwota kredytów, ostateczny termin, faza postępowania rozpoznawczego, umowa kredytu ratalnego, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, wytoczony proces, koszt wysłania listu, wyciąg z ksiąg funduszu, odpis wyciągu, naliczenie kosztów, krótka rozmowa, koszt operacyjny, przedawnienie przed upływem
Zobacz»

I C 2142/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • harmonogram spłaty, umowa bankowa, zarzut przedawnienia, kredytobiorca, umowa kredytów, fundusz sekurytyzacyjny, pozwany, roszczenie zgłoszone w pozwie, wyciąg z księgi rachunkowej, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, zakwestionowanie przez trybunał konstytucyjny, dowód zobowiązania, kapitał, roszczenie, twierdzenie uzasadnienia, termin wynikający z harmonogramu, wykonanie zobowiązania, skapitalizowana odsetka karna, bezkrytyczna akceptacja
Zobacz»

I ACa 195/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2012

Data publikacji: 9 marca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, modernizacja rolnictwa, agencja restrukturyzacji i modernizacji, pozwany bank, kredytobiorca, zwrot całości dopłat, dopłata do oprocentowania kredytu, wpływ na rachunek, udzielanie kredytu, rachunek agencji, odsetki ustawowe, przedawnienie, środek z kredytu, część dopłaty, przekazywanie dopłat, agencja dopłat, pozwany, umowa z dniem, roszczenie powodowej agencji, rachunek banku
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gołębiowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Blicharski
Data wytworzenia informacji: