Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 114/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-05-20

XXIV C 291/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2011

Data publikacji: 28 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

bank, przelew, rachunek bankowy, bezpodstawne wzbogacenie, termin przedawnienia roszczenia, pozwany, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • bank, przelew, rachunek bankowy, pozwany bank, bezpodstawne wzbogacenie, termin przedawnienia roszczenia, pozwany, zarzut przedawnienia, wyciąg z rachunków bankowy, posiadacz rachunków, akt postępowania przygotowawczego, dokonywany przelew, komentarz, część ogólna, instytucja zaufania publicznego, środek pieniężny, banki krajowe, firmowy rachunek bankowy, organizacyjny banku, oddział banku
Zobacz»

I ACa 494/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 września 2012

Data publikacji: 6 października 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwany, rachunek, transakcja, klient, powodowy bank, konto, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • pozwany, rachunek, transakcja, powodu wzajemnego, klient, strata, sprzedaż akcji, zarzut potrącenia, powodowy bank, zlecenia telefoniczne, konto, doradca bankowy, pozew wzajemny, papier wartościowy, przelew, zakup akcji, rachunek inwestycyjny, pracownik banku, bankowość prywatna, nieautoryzowane transakcje
Zobacz»

I C 1964/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bank, przedawnienie, umowa rachunku, pozwany, rachunek bankowy, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • bank, przedawnienie, rachunek oszczędnościowo, pierwotny wierzyciel, wierzytelność, umowa rachunku, pozwany, saldo debetowe, należność główna, elektroniczny instrument płatniczy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, karta debetowa, wyciąg, wniosek o zawarcie ugody, radca prawny, posiadacz rachunków, rachunek bankowy, roszczenie, umowa o elektroniczny instrument, bieg przedawnienia
Zobacz»

VI ACa 1336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 7 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, możliwe działanie, odzyskanie wierzytelności, działanie zmierzające do odzyskania, kredytobiorca, kredyt, pozwany bank, egzekucja, raport kwartalny, obowiązek podejmowania, dłużnik, dopuszczenie do przedawnienia, termin przedawnienia, szkoda, roszczenie z umowy kredytowej, przedawnienie roszczeń, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, wynik postępowania egzekucyjnego, poprzednik prawny
Zobacz»

I C 830/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 3 października 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rachunek oszczędnościowo, bank, debet, saldo debetowe na rachunku, dopuszczalne saldo, umowa kredytu odnawialnego, zadłużenie wobec banków, posiadacz rachunków, wypowiedzenie umowy, termin przedawnienia, umowa kredytu w rachunku, umowa limitu, zarzut przedawnienia, środek niżu, rachunek oszczędnościowy, doręczenie wypowiedzenia, data ostatnia, umowa kredytowa, umowa rachunku bankowego, przedawnienie roszczeń
Zobacz»

I C 787/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2015

Data publikacji: 10 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięte powództwo, bank, kredyt, zarzut przedawnienia, przyznanie przez stronę powodową, całość odszkodowania, postępowanie na skutek cofnięcia, bank na kwotę, powództwo w związku, pozwany, skutek cofnięcia pozwu, przeznaczenie na zakup, wyciąg z ksiąg banku, postępowanie przez stronę przeciwną, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, uwagę daty, odstąpienie od obciążania powoda, rejonowy gdańsk, roszczenie o świadczenia okresowe
Zobacz»

I C 289/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rachunek powoda, bank, operacja, pozwany bank, jednostka uczestnictwa, wyciąg, przelew, saldo rachunku, posiadacz rachunków, transakcja, waluta, certyfikat, uznanie rachunku, klient, środek, powodu wzajemnego, wariant, lokata terminowa, rachunek bankowy, pozwany
Zobacz»

II Ca 473/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 30 września 2013

Data publikacji: 20 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, umowa o spłacie, dług, minister rolnictwa i gospodarki, rolnictwo i gospodarka żywnościowa, skapitalizowana odsetka, zobowiązanie i wierzytelność, utworzenie agencji, restrukturyzacja, obsługa zobowiązań, bieg przedawnienia, należność główna, termin przedawnienia, dysponent funduszu, pozwany, rata, umowa z dniem, roszczenie, umorzenie zadłużenia, uznanie niewłaściwe
Zobacz»

VI ACa 244/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 25 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

bank, letni termin przedawnienia roszczenia, bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bank, agencja, oprocentowanie kredytów, letni termin przedawnienia roszczenia, umowa o współpracy, współpraca z dniem, dopłata do oprocentowania, zwrot nienależnego świadczenia, bieg terminu przedawnienia, nieważność umowy, umowa z dniem, bezwzględnie nieważna czynność prawna, najwcześniej możliwy termin, kredyt udzielony przez banki, roszczenie o zwrot nienależne, przedawnienie roszczenia powódki, bezpodstawne wzbogacenie, przetwórstwo rolne, rolnictwo
Zobacz»

III Ca 671/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 27 listopada 2013

Data publikacji: 17 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytowa, nowy sącz, wniosek kredytowy, kredyt, podpis, poręczyciel, monit, działanie windykacyjne, oryginał zaświadczenia, kredytobiorca, ewentualna szkoda, związek przyczynowo skutkowy, przedmiotowa umowa, spotkanie, świadczenie, działanie pracowników banku, zaświadczenie o zarobkach powoda, oświadczenie o poddaniu, zawinione działanie pracowników
Zobacz»

I C 758/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 13 listopada 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytów, bank, wierzyciel pierwotny, zarzut przedawnienia, siedziba, roszczenie, ujemna konsekwencja prawna, zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, przelew, wymagalność, zaprzestanie spłat rat, całość praw i obowiązków, strona powodowa łączy, wniosek wierzyciela, bieg przedawnienia, pozwany, podjęcie zachowania, niezaspokojone roszczenie
Zobacz»

I C 697/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 4 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, przejęcie pojazdów, umowa kredytowa na zakup, zastaw, przejęcie własności, przedawnienie roszczeń, koszt przejazdu pełnomocnika, bank, wierzyciel pierwotny, własność pojazdów, wycena, zakup pojazdu, własność samochodu, zabezpieczenie spłaty kredytu, zwrot kosztów przejazdu, zarzut przedawnienia roszczenia powoda, poprawność sposobu, fakt zawarcia umowy kredytu, zakup samochodu, umowa o kredyty
Zobacz»

V Ca 3663/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 28 marca 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

bank, bezpodstawne wzbogacenie, pozwany, termin przedawnienia, przelew, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, bank, wierzytelność, bezpodstawne wzbogacenie, poręczyciel, pozwany, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesjonariusz, przelew, krzywda, zobowiązanie bezterminowe, roszczenie wynikające z zobowiązania, zły stan psychiczny, przedawnienie roszczeń, bieg, ugoda, kwota, umowa kredytów, zadośćuczynienie
Zobacz»

I C 1310/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, pozwany bank, odzyskanie wierzytelności, pozwany, dłużnik, interwenient uboczny, działanie zmierzające do odzyskania, egzekucja, należność, ugoda, umowa, przedawnienie, dłużniczka, wierzytelność powódki, nienależyte wykonanie, szkoda, sprzedaż części nieruchomości, pismo, roku spadkobiercy, hipoteka
Zobacz»

V ACa 117/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 24 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa partnerska, bank, porozumienie, partner, placówka, zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o zawezwanie, przedawnienie, pozwany, rozwiązanie umowy, oferta rozwiązania, pozwany bank, utrzymanie oddziałów, zakończenie współpracy, znaki towarowe, współpraca strony, kalkulator, zawieranie umów z klientami, zysk, imieniu banków
Zobacz»

I C 589/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 5 lipca 2016

Data publikacji: 8 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

pozwany, przedawnienie roszczeń, powodowy bank, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • pozwany, umowa kredytu o numerze, przedawnienie roszczeń, kolumna, krotność stopy kredytu lombardowego, kredyt na zakup towarów, należność, wyciąg z ksiąg banku, powodowy bank, termin przedawnienia, sprzeciw, zarzut przedawnienia, dzień wystawienia, zarzut przedawnienia roszczenia, rata, ostatnia korespondencja, ilość korespondencji, treść przepisu, zobowiązanie, przedmiotowe roszczenie
Zobacz»

I C 678/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 19 listopada 2015

Data publikacji: 4 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, młynarczyk, zasadność zgłoszonego zarzutu, brak spłaty kredytu, zawarcie umowy o kredyt, pozwany, prawo do wierzytelności, termin przedawnienia, udzielanie kredytu, zarzut przedawnienia, podstawa umowy cesji, prowadzenie działalności gospodarczej, odpis umowy, bank, wierzytelność banku, roszczenie o świadczenia okresowe, roszczenie związane z prowadzeniem, roszczenie, próba wykazania, bankowy tytuł egzekucyjny
Zobacz»

I ACa 782/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 18 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

powodowy bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bank
 • Ważne frazy
  • powodowy bank, wypowiedzenie umowy, pozwany, umowa kredytów, nadzwyczajna zmiana stosunków, umowa kredytowa, oświadczenie, czterokrotność stopy lombardowej, doręczenie, kredytobiorca, prawo bankowe, prawo podmiotowe, odsetka, wyciąg z ksiąg bankowych, powództwo banku, należność, mediacja, pierwsza instancja, modyfikacja zobowiązania, sądzie drugi
Zobacz»

I ACa 358/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 13 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, kompleksowa i zindywidualizowana obsługa, pracownik banku, zlecenie i dyspozycja, hasło, uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym, jednostka uczestnictwa w funduszu, pozwany bank, transakcja, rozmowa telefoniczna, operacja, pozwany, dokonanie transakcji, nabycie jednostki, zakup jednostek uczestnictwa, umowa rachunku bankowego, zobowiązanie przez dłużnika, pełnomocnictwo, konsekwencja błędna, wschód
Zobacz»

I C 181/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 października 2014

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rachunek oszczędnościowo, umowa o wydanie, bank, metryka, umowa rachunku bankowego, posiadacz rachunków, używanie karty kredytowej, pozwany, jako że, debet, dopuszczalne saldo, uchwała zarządu banku, na raty, umowa o kredyt odnawialny, saldo ujemne, regulamin rachunków, saldo debetowe, wypowiedzenie umowy, rok zadłużenia, częściowe oddłużenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gołębiowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Blicharski
Data wytworzenia informacji: