Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 431/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2016-07-27

II C 561/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 15 października 2018

Data publikacji: 26 lipca 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

koszt procesu, pozwany, wypadek cofnięcia pozwu, wytoczenie powództwa, celowe dochodzenie, celowa obrona, dochodzenie prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik interwenienta ubocznego, rozpoczęcie rozprawy, rzecznik patentowy, koszt mediacji, powództwo w odpowiedzi, koszt procesu, czynność dyspozytywna powoda, koszt związany z reprezentowaniem, eksmisja, pozwany, uzupełnienie braku formalnego, wypadek cofnięcia pozwu, wytoczenie powództwa, lublin, aktualny wypis, celowe dochodzenie, obejmująca opłata sądowa, celowa obrona, powództwo przeciwko stronie, dochodzenie prawa
Zobacz»

VI Gz 46/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, celowa obrona, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, połowa opłaty od pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, wyznaczenie rozprawy, zwrot połowy opłaty, gwarant, złożenie odpowiedzi na pozew, pismo o cofnięciu, stosunek prawny gwarancji ubezpieczeniowej, wypłata środków z gwarancji, ubezpieczyciel, postanowienie w przedmiocie zwrotu, przyczyna cofnięcia pozwu, data nadania pisma, celowa obrona, daty wytoczenia, zażalenie, wysłanie zawiadomienia, zaskarżone postanowienie w przedmiocie
Zobacz»

II Cz 811/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, data wytoczenia pozwu, celowe dochodzenie, dochodzenie prawa, pozwany, przeciwnik, celowa obrona, wytoczenie powództwa, koszt procesu, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, postanowienie zawarte w punktach, data wytoczenia pozwu, chwilę wytoczenia, celowe dochodzenie, dochodzenie prawa, uiszczona opłata skarbowa, powództwo roszczenia, pozwany, przeciwnik, celowa obrona, wielokrotność, obowiązek zwrotu kosztów, wytoczenie powództwa, koszt procesu, zażalenie, wystąpienie z powództwem, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, opłata skarbowa od pełnomocnictwa
Zobacz»

VI Gz 173/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wypadek cofnięcia pozwu, pozwany, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wypadek cofnięcia pozwu, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, przyczyna cofnięcia pozwu, rozstrzyganie o kosztach procesu, pozwany, profesjonalny pełnomocnik, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, zażalenie, pochopne działanie, odpowiedzialność za wynik sprawy, stanowisko doktryny, bezprzedmiotowość roszczenia, pismo o cofnięciu, rezygnacja z dochodzenia roszczenia, przyznanie kosztów, kloc, rozprawa w dniach, procesowe cofnięcie, otrzymanie odpisu sprzeciwu, tydzień od zawiadomienia
Zobacz»

V ACa 96/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, wytoczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, wytoczenie powództwa, przepis o kosztach procesu, przypadków cofnięcia, wytoczenie pozwu, nieruchomość rolna skarbu państwa, powódkę własności, podstawa do umorzenia, chwilę wytoczenia, przeniesienie, zastępstwo procesowe według norm, własność nieruchomości, postaci gruntów, ocena przez sąd druga, zarys metodyk, komentarz aktualizowany do kodeksu, roszczenie na etapie, spór z powódką, decyzja o cofnięciu
Zobacz»

I C 67/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, umorzenie postępowań, koszt procesu, dzień wytoczenia powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, na raty, zwłoka w zapłacie należności, umorzenie postępowań, zgoda na spłatę zadłużenia, koszt procesu, powodowy zakład, cofnięcie powództwa, otrzymanie pozwu, województwo, ograniczenie żądania pozwu, przelew, pierwsza wpłata, skuteczne cofnięcie pozwu, faktura, wezwanie do zapłaty, dzień wytoczenia powództwa, roszczenie w zakresie kwot, płatność
Zobacz»

II C 1070/16

postanowienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lipca 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, koszt procesu, wytoczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, próba zatrudnienia, centrum, przeprowadzona egzekucja, poniesienie kosztów procesu, powództwo o kwotę, zasada słuszności, koszt procesu, wytoczenie powództwa, sytuacja materialna, pozwany koszt, podejmować próby, rozstrzyganie o istnieniu, przegranie sprawy przez stronę, możliwość stosowania wykładni, pozwane roszczenie, przesłanka zastosowania zasady, cofnięcie pozwu przez stronę, postanowienie o umorzeniu
Zobacz»

VIII Gz 194/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lipca 2019

Data publikacji: 30 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, zażalenie, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, oświadczenie o cofnięciu pozwu, wydanie i doręczenie, pozwany, przypadków cofnięcia, koszt postępowań zażaleniowy, doręczenie nakazu zapłaty, zaskarżone postanowienie, wdanie, zażalenie, pierwsza instancja, pieczęć pocztowa, oświadczenie powódki o cofnięciu, wydanie nakazu zapłaty, czas oświadczenia, oddalenie zażalenia, koszt procesu, uzupełnienie oświadczenia, oświadczenie powodowej spółki, drogą postanowień
Zobacz»

II C 270/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, wniesienie pozwów, celowe dochodzenie, proces, celowa obrona, dochodzenie prawa, wytoczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, wniesienie pozwów, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, produkt leczniczy, uwzględnienie opłaty, należność główna, pierwsza czynność procesowa, odmienne traktowanie, rozpoczęcie rozprawy, dzień wniesienia pozwu, podstawa do zastosowania przepisu, celowe dochodzenie, proces, celowa obrona, udzielenie ochrony prawnej, upływ terminów płatności, dochodzenie prawa, wytoczenie powództwa, lublin
Zobacz»

VI Gz 123/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 18 maja 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, zażalenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pismo o cofnięciu, cofnięcie apelacji, przyczyna cofnięcia, zażalenie, odpis apelacji, przedmiot apelacji, rozpoczęcie rozprawy, czynności procesowe, pozwany, postępowanie zażaleniowe według norm, wystąpienie z powództwem, apelacja przed sądem, łączna suma kosztów, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, reda, połowa wpisu, cała uiszczona opłata, radca prawny
Zobacz»

VIII Gz 1/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 6 lutego 2015

Data publikacji: 3 marca 2015

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, przypadków cofnięcia, pozwany, zażalenie, rozstrzygnięcie sądu rejonowego, koszt niezbędny do dochodzenia, zaspokojenie roszczenia, koszt procesu w sytuacji, oddalenie na zasadzie, przyznanie kosztów procesu, roszczenie przez stronę, działanie procesowe, oświadczenie o cofnięciu pozwu, zażalenie powoda, razu powodu, uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia, postępowanie w przypadku, zaskarżone rozstrzygnięcie sądu, termin do wniesienia sprzeciwu, wniosek o zasądzenie kosztów
Zobacz»

IV Cz 369/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 3 lipca 2015

Data publikacji: 17 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, umorzenie postępowań, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, postanowienie o umorzeniu, wniosek o zwrot kosztów, wniosek o uzupełnienie, umorzenie postępowania w sprawie, umorzenie postępowań, uzupełnienie orzeczenia, uzupełnienie postanowienia, pozwany, całość żądania, uzupełnienie wyroku, powzięcie wiadomości, pozwany koszt, połowa stawki wynagrodzenia, koszt postępowań zażaleniowy, nowy wniosek, ponawianie wniosku, postępowanie o orzeczenie, opłata cywilnoprawna, dostateczny czas
Zobacz»

II Cz 1350/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 29 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wypadek cofnięcia pozwu, pozwany, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obowiązek na żądanie, roszczenie dochodzone w pozwie, wypadek cofnięcia pozwu, stosunek materialnoprawny, roku wpłaty, koszt sporu, przyczyna cofnięcia, niezbędny wydatek, droga orzeczenia, świdnik, zaskarżone postanowienie, postanowienie zawarte w punktach, strona reprezentowana przez adwokata, niezbędny koszt procesu strony, podstawa do obciążania, pozwany, zażalenie, chrzan, naruszenie przez sąd rejonowy, dochodzona należność
Zobacz»

VIII Gz 346/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, przegranie sprawy, zażalenie, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, zaspokojenie przez stronę, górnik, pozwany, przegranie sprawy, dochodzone roszczenie, zażalenie, całkowite wycofanie, ustalenie w przedmiocie, zbędność wyrokowania, wniosek i zakończenie, żądanie o zasądzenie kosztów, przegranie sprawy przez stronę, gorzów wielkopolski, pozwane roszczenie, roszczenie nowe, zasądzenie przez sąd rejonowy, ostatnia propozycja, koszt procesu, cofnięcie pozwu przez stronę
Zobacz»

XIII Ga 806/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 23 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umorzenie postępowań, pozwany, wypadek cofnięcia pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie apelacji, umorzenie postępowań, zastępstwo procesowe przed sądem, spełnienie dochodzonego roszczenia, dopuszczalne cofnięcie, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, zgoda strony przeciwnej, kodeks postępowania cywilnego, zwrot niewykorzystanej zaliczki, wypadek cofnięcia pozwu, cofnięcie środka odwoławczego, przepis o kosztach procesu, umorzenie postępowania apelacyjnego, przyczyna cofnięcia, konieczność umorzenia, kwota odsetki ustawowe, powództwo roszczenia, nadpłacona opłata, reda
Zobacz»

II Cz 333/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 26 marca 2015

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, umorzenie postępowań, koszt procesu, zażalenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • umorzenie postępowania egzekucyjne, cofnięcie pozwu, umorzenie postępowań, oświadczenie o cofnięciu pozwu, zbędność, wyrok stały, dalsze popieranie, cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem, strona powodowa, zwolnienie od egzekucji, koszt procesu, zachód, zażalenie, odstąpienie od obciążania powoda, komornik, postępowanie z urzędu, strona procesów, cofnięcie powództwa, zasadność wytoczenia powództwa, pozwany
Zobacz»

VII Pz 38/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wniosek o przyznanie kosztów, pismo o cofnięciu, pozwany, termin dwutygodniowy, przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, obciążanie powoda, umożliwiające dokonanie, sądowy wniosek, koszty procesu, wyznaczenie rozprawy, śródmieście w łodzi, powodu kosztów, rzecznik patentowy, zakres opłaty, pełnomocnik strony, rachunek skarbu państwa, sprawa kosztów, opłata sądowa, koszt mediacji
Zobacz»

II Cz 2276/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 grudnia 2016

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, umorzenie postępowań, wytoczenie powództwa, koszt procesu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, postępowanie na skutek cofnięcia, wniosek powoda o zasądzenie, skutek cofnięcia pozwu, przypadek umorzenia, zaspokojenie roszczenia powoda, dobrowolne umorzenie, umorzenie postępowań, tytuł wykonawczy, reguła orzekania, koszt procesu od strony, wytoczenie powództwa, koszt procesu, orzekanie w przedmiocie, powództwo opozycyjne, cofnięcie powództwa, egzekucja, wystąpienie z powództwem, pozwany, umorzenie postępowania egzekucyjnego
Zobacz»

VIII Gz 98/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 lipca 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, umożliwienie wypowiedzenia, zmiana sytuacji procesowej, zaskarżone postanowienie, dochowanie wymogów, żądanie strony przeciwnej, skuteczność cofnięcia pozwu, pozew ze skutkiem prawnym, uprawnienie do żądania zwrotu, wymóg procesowy, zażalenie pozwane od postanowienia, rozstrzygnięcie o umorzeniu, żądanie zwrotu kosztów procesu, żądana należność, wytoczenie pozwu, skutek cofnięcia pozwu, postępowanie w rozpoznawanej sprawie, rozpoznawana sprawa zastosowania, możliwość umorzenia
Zobacz»

I ACz 30/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 29 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umorzenie postępowań, pozwany, zażalenie, wypadek cofnięcia pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wniosek o przyznanie kosztów, odpis pisma powodów, odpis postanowienia o umorzeniu, umorzenie postępowań, sądowy wniosek, zaskarżone postanowienie, pozwany, dwutygodniowy termin, koszt w wypadkach, pozwany odpis, czynność procesowa powoda, postępowanie przez stronę powodową, zażalenie, opłata od pozwów, wypadek cofnięcia pozwu, wysłanie odpisu, wpływ na dokonanie, zażalenie wniosków, połowa uiszczonej opłaty, zasadność żądania zwrotu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Deniziuk,  Mariusz Struski
Data wytworzenia informacji: